Winkelmandje

Uw winkelmandje is nog leeg.

Privacy Statement

VOF Island Gym (hierna ‘Island Gym’) heeft deze privacyverklaring opgesteld om te benadrukken dat wij je privacy zeer serieus nemen.

Onderstaand lichten wij toe hoe we binnen Island Gym met persoonlijke gegevens en informatie omgaan. Alle gegevens die door Island Gym worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier openbaar worden gemaakt. De informatie die je aan Island Gym geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door Island Gym is om optimale dienstverlening te kunnen realiseren.

We gebruiken je IP-adres voor de verwerking van eventuele problemen met onze server en ten behoeve van de administratie van onze sites. IP-adressen worden door ons tevens gebruikt om bezoekers te herkennen.

Onze site maakt gebruik van zogenaamde cookies. Cookies bestaan uit een standaard internet technologie die het voor ons mogelijk maakt om bepaalde login informatie op te slaan en te ontsluiten op het systeem van de gebruiker. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, maar slechts machines. Elke bezoeker kan zijn/haar computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Onze contactformulieren verzoeken gebruikers ons van persoonlijke informatie te voorzien (zoals naam, adres, email, telefoonnummer, info over je mentale en fysieke gezondheid).

Onze site bevat links naar andere sites en sites van (business) partners die niet tot Island Gym behoren. Wij zijn niet aansprakelijk voor het privacy beleid noch de inhoud van zulke sites.

Island Gym gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies of aantasting van informatie te voorkomen.

Island Gym zal naar aanleiding van een verzoek elke geregistreerde bezoeker (en zijn of haar persoonlijke gegevens) uit onze database verwijderen.

Island Gym verwijdert alle gegevens van bezoekers automatisch uit haar databestanden wanneer een bezoeker gedurende 36 maanden geen enkel gebruik heeft gemaakt van de dienstverlening door Island Gym.

Contact opnemen met Island Gym

Indien je nog vragen hebt over deze privacyverklaring, over www.islandgym.nl of indien je je ervaringen met onze website met ons wilt delen, kun je contact opnemen met:

VOF Island Gym

Sportlaan 9

8881 EP West-Terschelling

Nederland

Tel: 31(0)562-444060

Email: info@islandgym.nl

Volg ons op social media